Sale

Süzme Çiçek Balı 850 gr Cam Kavanoz

$279.00

Queen Honey Süzme Çiçek Balı 850 G Cam Kavanoz Tüma Gıda Organik Süzme Çiçek Balı Anadolu’nun yemyeşil yaylalarında el değmeden yetişen bitkiler, arıların bal üretimi için benzersiz bir kaynak oluşturuyor. Yayla bitkilerinin yüksek rakımlı ve nemli yetişme ortamları, bu bitkilerin polen yoğunluğu ve aromalarına olumlu yönde etki ediyor. Üstelik yayla florasında çok sayıda endemik türde bir arada bulunuyor. Bu bitki türlerinden elde edilen bal, böylece kendine has bir aromaya sahip oluyor. Elde edildiği çiçeklerin nem oranından dolayı baskın bir tada ve aynı zamanda ferah bir aromaya sahiptir. Süzme Çiçek balı aynı zamanda içerisinde hiçbir kimyasal kirlilik bulundurmayan üründür. Doğal ortamlarda modernize edilmiş kovanlarda tamamen doğal ve katkısız olarak üretilmiş baldır.

Stok kodu: SZB850 Kategoriler:
Açıklama
TümaGıda Organik  Süzme Çiçek Balı
Anadolu’nun yemyeşil yaylalarında el değmedenyetişen bitkiler, arıların bal üretimi için benzersiz bir kaynak oluşturuyor.Yayla bitkilerinin yüksekrakımlı ve nemli yetişme ortamları, bubitkilerin polen yoğunluğu ve aromalarına olumlu yönde etki ediyor. Üstelikyayla florasında çok sayıda endemik türde bir arada bulunuyor. Bu bitki türlerinden elde edilen bal, böylece kendinehas bir aromaya sahip oluyor. Elde edildiği çiçeklerin nem oranından dolayıbaskın bir tada ve aynı zamanda ferah bir aromaya sahiptir.
Organik Süzme Çiçek balı aynı zamandaiçerisinde hiçbir kimyasal kirlilik bulundurmayan üründür. Doğal ortamlardamodernize edilmiş kovanlarda tamamen doğal ve katkısız olarak üretilmişbaldır. Organik ballar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafındanakredite laboratuarlarda analiz ettirilir, sadece analiz sonucu onay alan ürünler Organik Sertifikası alır veorganik etiketiyle satışa sunulur.
Analiz Raporlarımız
Organik Süzme Çiçek Balı,arılarımızın çalışkanlıkları ve arıcılarımızın büyük özverileriyle dönemindesağılan ballardan numune alınır. Tüm ballarımız düzenli periyotlarla akrediteolmuş, laboratuvarlarında analiz edilir.
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ni esasalarak yaptırdığımız saflık analizlerimizin tümü ürünlerin yanında mevcuttur.Baldaki bu parametreleri ayrı ayrı ele alırsak;
Prolin değeri Organik Süzme Çiçek Balımızda dominantbulunan bir amino asittir. Bunun miktarı Organik Süzme Çiçek Balının kalite kriteridir. Prolin değerininyüksek veya düşük olması arının Organik Süzme Çiçek Balı yapma döneminde doğadan nektar alıpalmadığının bir göstergesidir. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre olmasıgereken Prolin değeri en az 300mg/kg’dır. Buna göre; Organik Süzme ÇiçekBalımızdaki oran 512,7mg/kg’dır.
Diastaz değeri 
Organik Süzme Çiçek Balımızda enfazla bulunan enzimdir. Bu enzim arıların Organik Süzme Çiçek Balını olgunlaştırmasısırasında midelerinden salgılayarak oluşturduğu ve aktardığı bir enzimdir. Buenzimin değeri Organik Süzme ÇiçekBalına ısıl işlem uygulanıp uygulanmadığının göstergesidir. Türk Gıda KodeksiBal Tebliği’nde Diastaz değeri en az “8” olmalıdır. Buna göre; Organik Süzme Çiçek Balımızdaki değer “18”dir.
Nem değeri su miktarını ifade etmektedir. Organik Süzme Çiçek Balının olgunluğu ve rafömrünün belirlenmesinde önemli rol oynar. Organik Süzme Çiçek Balı petekgözlerinde arılar tarafından konulduğunda nem oranı yaklaşık %30-35civarlarındadır. Arılar kovan sıcaklığını dengelemeleri ve kanat çırpışları ilebu nem oranını %20’nin altına indirirler. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde nemdeğeri en fazla %20’dir. Organik Süzme Çiçek Balımızda bu oran %15,66’dır.
>
Elektriksel iletkenlik Organik Süzme Çiçek Balındaki mineral ve asit içeriğini belirlemekiçin ölçülür. Organik Süzme Çiçek Balı içerisinde bulunan organik asitler,mineral maddeler ve protein miktarına göre elektriksel iletkenlik değişebilirve bunun sonucunda Salgı veya Çiçek Balı ayrımına ulaşılır. Türk Gıda KodeksiBal Tebliği’ne göre Çiçek Ballarında elektriksel iletkenlik en fazla 0.8mS/cmolmalıdır, Organik Süzme Çiçek Balımızda elektriksel iletkenlik değeri 0,27mS/cm’dir.
Serbest Asitlik ve Ph değeri Organik Süzme Çiçek Balı içerisinde bulunan organikasitler, mineral maddeler, protein ve karbonhidrat miktarına göre belirlenenbaşlıca elementlerdir. Organik Süzme Çiçek Balında bulunan asitler yalnızcabalın tat ve lezzetine etki etmezler aynı zamanda, Organik Süzme Çiçek Balındamikroorganizma gelişmesini de önlerler. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre OrganikSüzme Çiçek Balında serbest asitlik değeri en fazla 50meq/kg olmalıdır. Organik Süzme Çiçek Balımızda serbest asitlikdeğeri 22meq/kg’dır.
Hidroksimetilfurfural (HMF) Organik Süzme Çiçek Balı içerisindeki HMF oranı veOrganik Süzme Çiçek Balı’nın ısıl işlem görmesi, uzun süreli kötü koşullardadepolama gibi parametrelerin etkisi ile HMF miktarı artar. HMF; Organik SüzmeÇiçek Balındaki indirgen şekerlerin karbonil grupları ile aminoasitlerin veproteinlerin amin grubunun kondenzasyonu ile oluşmaktadır. HMF değeri OrganikSüzme Çiçek Balının tazeliğinin bir göstergesidir. Türk Gıda Kodeksi BalTebliği’ne göre ve Organik Süzme Çiçek Balında HMF oranı en fazla 40mg/kgolmalıdır. Organik Süzme Çiçek Balımızda HMF oranı 9,8mg/kg’dır.
C4 ve Delta C13 değeri Organik Süzme Çiçek Balında C13 analizi başta kamış şekeri, mısırbazlı şeker ve Glukoz bazlı şekerin ispatı için kullanılan en yaygın yöntemdir.Bitkilerin farklı fotosentez döngülerini ele alarak bal proteininin izotopatomların arasındaki orandan yola çıkarak Organik Süzme Çiçek Balında tağşiş yapılıpyapılmadığı hakkında bilgi verir. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre Organik Süzme Çiçek Balında C13 bal ve proteinfraksiyonları arasındaki işlem sonucunda C4 şeker oranı en fazla %7 olmalıdır. OrganikSüzme Çiçek Balında C4 şeker oranı %0.11’dir.
Şeker profili analizi Organik Süzme Çiçek Balı karbonhidratlı bir gıda olmasından dolayıkuru madde oranının yaklaşık %95-99. Bunun %85-95’ini Fruktoz ve Glukozoluşturur. Organik Süzme Çiçek Balına tadını veren bu 2 monosakkarit bitkilerinnektarlarından veya bitkiler üzerinde yaşayan böceklerin salgılarında bulunansakkarozun invertaz enzimi ile inversiyona uğraması sonucu meydana gelmektedir.Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde Çiçek Ballarında şeker profili miktar veoranı en az 100g’da 45g ve Fruktoz/Glukoz oranı 1,0-1,4 arasındadır. OrganikSüzme Çiçek Balımızda Fruktoz+Glukoz 66,8 ve oranı 1.2’dir.
Bir Bal da Sakkaroz olmamalıdır. Arıtopladığı nektardan tamamını inversiyona uğratarak hiç Sakkaroz kalmayıncayakadar Fruktoz ve Glukoz olarak parçalar. Bal’da Sakkaroz varlığı tağşişyapıldığının bir göstergesidir. Organik Süzme Çiçek Balımızda Sakkarozbulunmamaktadır.
Antibiyotik, Naftalin ve Pestisit Analizi :Organikbal doğal ortamlarda modernize edilmiş kovanlarda tamamen doğal ve katkısızolarak üretilmiş baldır. Organikballar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşutarafından akredite laboratuarlarda analiz ettirilir, sadece analiz sonucu onay alan ürünlerOrganik Sertifikası alır ve organik etiketiyle satışa sunulur. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ndepestisitkalıntısı µg/kg 10 ‘dur. OrganikSüzme Çiçek Balımızda herhangi bir kalıntı tespit edilememiştir.SülfanamidGrubu, Tetrasiklin Grubu, Penisilin Grubu, Makrolid Grubu antibiyotik veNaftalin analiz sonuçlarına göre OrganikSüzme Çiçek Balı’mızda tespit edilememiştir.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Süzme Çiçek Balı 850 gr Cam Kavanoz” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir