Services

İhracat Danışmanlık İşlemlerimiz

Tüma Gıda Ticaret Ltd. Şti. tecrübesini, firmalara fayda sağlayarak kullanır ve pazar payını genişletme fırsatı verir. İhracat danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksel tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır.

İhracat danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

 • Pazar araştırması,
 • Potansiyel alıcıların tespit edilmesi,
 • Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi,
 • İhracat planının hazırlanması,
 • Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi,
 • Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması,
 • Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması,
 • İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması,
 • Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması,
 • Depolama ve finans konusunda çeşitli çözümler,
 • Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi & değerlendirilmesi.